ALV-ilmoitus

Suunnistus:  Verot >

ALV-ilmoitus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ALV-ilmoitus -raporttia käytetään arvonlisäverolain nojalla Suomen verohallinnolle toimitettavan kausiveroilmoituksen laadinnassa.

Arvonlisäveroilmoitus voidaan laatia seuraavien ajanjaksojen mukaisesti: Kuukausi, Neljännesvuosi, Vuosi.

Ajanjakso valitaan napsauttamalla arvonlisäveroilmoitusikkunan ylärivillä olevaa hammasratasta esittävää kuvaketta. Oletusasetus on Kuukausi.

Jokaisesta kuukaudesta voidaan laatia erillinen arvonlisäveroilmoitus. Kaikki laaditut arvonlisäveroilmoitukset tallennetaan ilmoitusten luetteloon. Laadittuja ilmoituksia voi katsella ja tarvittaessa korjata napsauttamalla kiikareilla varustettua painiketta Avaa (Verot > ALV-ilmoitus).

 

clip0101

 

Ilmoitus laaditaan napsauttamalla ikkunan ylärivillä olevaa painiketta Lisää (plusmerkki).

Ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä ja ensimmäistä ilmoitusta laadittaessa avattuun ikkunaan lisätään ilmoitettavan kauden alkamispäivä eli kuukausi, josta lähtien ilmoituksia halutaan laatia tällä ohjelmistolla.

Seuraavien ilmoitusten laatimispäivämäärää ei voi enää lisätä itse. Seuraavat ilmoitukset laaditaan aina seuraavista kuukausista.

Mikäli annettu päivämäärä on virheellinen päivämäärä ja ilmoituksia halutaan laatia myös edeltäviltä kuukausilta, kaikki laaditut ilmoitukset (viimeisestä lukien) poistetaan ja aloitetaan alusta.

 

Ilmoitukset tallennetaan napsauttamalla ikkunan ylärivin painiketta Tallenna. Tällöin arvonlisäveroilmoituksen riveillä ilmoitettavat summat päivittyvät.

 

clip0102

 

ALV-ilmoitukseen merkitään myynnin arvonlisäveroksi yleensä vain myyntilaskujen sisältämät arvonlisäverosummat. Näin ollen voitte syöttää yrityksen koko myyntitulon myyntilaskuina, käteismyynti (vähittäismyynti) ja maksukorttimyynti mukaan lukien.

 

Jos kuitenkin haluat syöttää käteismyynnin pääkirjatositteina (Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tai kassatapahtumina ikkunan alaosassa (Kassa > Kassatapahtumat), lisää arvonlisäveroilmoituksen riveille pääkirjan tilit, joita käytetään tositteiden myyntitulojen syötössä. Napsauta ilmoitusrivin kuvaketta, jossa on kolme pistettä, ja valitse myyntitulojen tili, jota käytetään pääkirjatapahtumissa.

 

clip0063

 

Pääkirja- ja kassatapahtumissa myyntitulo on syötettävä kahdelle riville, jotka osoittavat myyntitulon ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäveron osuuden. Esimerkki:

 

clip0064

 

Syötä myyntitulo eri tileihin ALV-prosentin (24 %, 14 % tai 10 %) mukaan. Tätä varten tilikartassa tulee olla oma tili kaikille eri ALV-prosenteille.

 

 

EU:n sisäisen myynnin summat haetaan ilmoitukseen EU:n sisäisille asiakkaille laadituista myyntilaskuista. Lisätietoja löytyy ohjeen kohdasta Myynti > Myyntilaskut > EU:n sisäinen laskutus.

Ostojen arvonlisäverosummat haetaan ilmoitukseen sekä ostolaskuista että pääkirjan kirjauksissa, kassa- ja pankkitapahtumien ikkunassa laadituissa kirjauksissa käytetyistä hankintojen arvonlisäveron tileiltä.

Käänteinen arvonlisävero saadaan lisäämällä tapahtumat ostolaskuina. Lisätietoja löytyy ohjeen kohdasta Osto > Ostolaskut > Tavaroiden ja palvelujen hankinta EU:sta.

Mikäli ilmoitus on laadittu oikein, verottajan sähköisen palvelun avaamisen mahdollistava ikkuna avautuu automaattisesti.

 

Ilmoituksen tallentamisen yhteydessä ohjelmisto laatii automaattisesti myös arvonlisäverotilien sulkemiskirjauksen eli myynnin arvonlisäveron ja arvonlisäverotilien saldo saldot kirjataan nollaksi ja maksettava summa tai ennakkomaksu kirjataan Arvonlisäveron maksu tai Arvonlisäveron ennakko -tilille. Arvonlisäverovelan tili ja ennakkomaksujen tili on määritelty arvonlisäveroilmoituksen ylätunnisteessa olevan verotilin (ALV) asetuksissa. Verotilin asetuksia voi katsella valikosta: Verot > Verotilit: Arvonlisävero.

 

Mikäli kohdekaudelle tehdään kirjauksia arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen jälkeen, ilmoitusta voidaan korjata napsauttamalla ilmoituksen ylärivin painikkeita Muuta ja Tallenna. Tällöin ilmoitus lasketaan uudelleen uudet tiedot huomioon ottaen.

 

Mikäli ohjelmisto ilmoittaa tallennettaessa, että sulkemiskirjauksen laadinnan yhteydessä on havaittu liian suuri pyöristyssumma, ilmoitus merkitään punaisella (pyöristysten summa kirjataan sulkemiskirjauksessa tilille 3590). Virhe on ehdottomasti korjattava ja ilmoitus tallennettava uudelleen.

 

Seuraava ilmoitus voidaan kuvata näytöllä:

 

clip0074

 

Tarkista kaikki virheilmoituksessa esitetyt aiheet.

 

Virhe löytyy helposti laatimalla Tarkistusraportti napsauttamalla arvonlisäveroilmoituksen ikkunan ylärivillä tulostinpainikkeen vieressä olevaa nuolipainiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Tarkistusraportti. Raportista ilmenee, mistä kirjauksista summat on koottu arvonlisäveroilmoituksen riveille.

 

clip0103

. . .

Yleisimpiä virheellisen sulkemiskirjauksen syitä ja varoituksia:

 

Esimerkki 1: ilmoituksessa laskettu myynnin arvonlisävero on pienempi kuin pääkirjan tilillä ALV kotimaan myynnistä laskettu arvonlisäverosumma. Tällöin on tarkistettava, onko myyntitulon kirjaukset tehty kirjauksina pääkirjaan tai kassa- tai ja pankkitapahtumien ikkunan alaosassa.

Jos kuitenkin haluat syöttää käteismyynnin pääkirjatositteina (Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tai kassatapahtumina ikkunan alaosassa (Kassa > Kassatapahtumat), lisää arvonlisäveroilmoituksen riveille pääkirjan tilit, joita käytetään tositteiden myyntitulojen syötössä. Napsauta ilmoitusrivin kuvaketta, jossa on kolme pistettä, ja valitse myyntitulojen tili, jota käytetään pääkirjatapahtumissa.

 

Esimerkki 2: ilmoituksessa on ilmoitettu ostajien ennakkomaksuista laskettu arvonlisävero, mutta myynnin arvonlisäveroa ei ole kirjattu. Tällöin pankki- tai kassatapahtumien ikkunassa asiakkaalta saatu summa on todennäköisesti lisätty riville Ennakkomaksu eikä ennakkomaksusta ole laadittu myyntilaskua tai ennakkomaksua eikä myyntilaskua ole yhdistetty toisiinsa.

 

Ohjelma katsoo lain mukaisesti saadun ennakkomaksusumman myyntituloksi ja ilmoittaa tästä laskettavan arvonlisäveron. Tällöin myynnin arvonlisäveroa koskevaa kirjausta ei ole tehty eikä myynnin arvonlisäverotilillä oleva summa vastaa arvonlisäveroilmoituksen mukaista myynnin arvonlisäveroa.

Mikäli ennakkomaksusta on saman ajanjakson aikana laadittu myös myyntilasku, tällöin ennakkomaksu ja lasku on yhdistettävä toisiinsa kirjauksella valikossa Toiminnot > Pankki > Ostovelan/myyntisaamisen kuittaus.

Mikäli ennakkomaksuriville on lisätty todellisuudessa karttuneen ennakkomaksun summa, arvonlisäveron laskentaa varten on tehtävä täydentävä pääkirjan kirjaus valikosta: Toiminnot > Kirjanpito > Pääkirjatositteet:

Kr Myyntien ALV:n tili

Db Siirtosaamiset

 

Esimerkki 3: Tarkista, onko oikeat tilit määritelty valikossa Verot > ALV-määritykset:

-Ostojen ALV:n tilin arvoja voivat olla tilit 29392, 29393, 29394.

            Ostojen arvonlisäveron tiliksi ei voi määritellä myynnin arvonlisäveron tiliä 29391.

-Myyntien ALV:n tilin arvo voi olla tili 29391.

 

Mikäli varoitus ilmestyy arvonlisäveroilmoituksen tallentamisen yhteydessä huolimatta kaikkien virheiden korjaamisesta ja ilmoitus on punainen, ota yhteyttä Merit Software Oy:n asiakastukeen.

 

Arvonlisäveroilmoituksien raportit

Arvonlisäveroilmoitusten raporttien laadintaa varten napsautetaan ilmoituksen ylärivillä tulostinpainikkeen vieressä olevaa nuolipainiketta ja valitaan sopivat raportit.

Tulosta kentän raportit: Raportti, tarkistusraportti.

 

Kaikkia laadittuja arvonlisäveroilmoituksia voi katsella napsauttamalla kiikareilla varustettua painiketta Avaa.

 

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

 

Raportti laaditaan napsauttamalla arvonlisäveroilmoituksen ikkunan ylävalikkorivillä tulostimen vieressä olevaa nuolinäppäintä ja valitsemalla Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.

Raporttiin sisällytetään sellaisten asiakkaiden myyntilaskut, joiden tiedoissa maaksi valittu toinen EU-maa Suomen sijasta. Valuutta on määriteltävä toimittajan, asiakkaan, pankkitilin ja maksutavan tiedoissa.

Mikäli maa ja ALV-tunnus on lisätty tietoihin laskun laatimisen jälkeen, asiakas on lisättävä uudelleen myyntilaskuun ja lasku on tallennettava uudelleen. Tällöin myös asiakkaan tiedot myyntilaskussa päivittyvät.

 

Mikäli kyse on kolmikantakaupasta, myyntilaskussa on oltava vastaava viittaus (myyntilaskun alla avataan Lisätietoja ja valitaan Kolmipuolinen kauppa).

 
Raportti laaditaan aina täysinä euroina.